Vážení zákazníci, jsme Vám k dispozici v Po-Pá 8-16h na telefonním čísle: +420 777 858 271. Montujeme a servisujeme VŠECHNY produkty na e-shopu!

Kapalina pH+ 20l Aseko

Kód: AK12120
Neohodnoceno
Značka: Aseko
865 Kč 714,88 Kč bez DPH
SKLADEM (3 ks)
Možnosti doručení

Kapalina na zvyšování pH bazénové vody.

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH PLUS. Kapalina na zvyšování pH bazénové vody


POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

  • Používá se ke zvyšování pH v bazénové vodě.
  • Dávka cca 30 ml na 1 m3 vody, zvedne pH o 1. Tato hodnota je průměrná a muže se lišit.
  • Pro správné dávkování přípravku pH použijte zařízení ASIN AQUA.
  • Pro bezchlorový přípravek OXYPURE je doporučený rozsah pH vody v bazénu 6,4 – 7,6.
  • Pro chlorový přípravek CHLORPURE je doporučené pH vody v bazénu 7,0.

NEBEZPEČÍ: Obsahuje hydroxid sodný H290 – Může být korozivní pro kovy. H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 – PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO/lékaře. P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.


ÚČINNÉ LÁTKY

  • 5%-ní vodný roztok hydroxidu sodného.

FORMA

  • Čirá kapalina

ÚČEL POUŽITÍ

Zvyšování pH bazénové vody.


SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 - 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: