Kapalina pH+ 20l Aseko

Kód: AK12120
Neohodnoceno
Značka: Aseko
823 Kč 680,17 Kč bez DPH
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
27.9.2022
Možnosti doručení

Kapalina na zvyšování pH bazénové vody.

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH PLUS. Kapalina na zvyšování pH bazénové vody


POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

  • Používá se ke zvyšování pH v bazénové vodě.
  • Dávka cca 30 ml na 1 m3 vody, zvedne pH o 1. Tato hodnota je průměrná a muže se lišit.
  • Pro správné dávkování přípravku pH použijte zařízení ASIN AQUA.
  • Pro bezchlorový přípravek OXYPURE je doporučený rozsah pH vody v bazénu 6,4 – 7,6.
  • Pro chlorový přípravek CHLORPURE je doporučené pH vody v bazénu 7,0.

NEBEZPEČÍ: Obsahuje hydroxid sodný H290 – Může být korozivní pro kovy. H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 – PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO/lékaře. P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.


ÚČINNÉ LÁTKY

  • 5%-ní vodný roztok hydroxidu sodného.

FORMA

  • Čirá kapalina

ÚČEL POUŽITÍ

Zvyšování pH bazénové vody.


SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 - 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: