Vážení zákazníci, jsme Vám k dispozici v Po-Pá 8-16h na telefonním čísle: +420 737 561 580. Montujeme a servisujeme VŠECHNY produkty na e-shopu!

pH mínus 20l Aseko

Kód: AK12130
Zpoplatněná doprava - ADR
Neohodnoceno
Značka: Pooltechnika
865 Kč 714,88 Kč bez DPH
SKLADEM (27 ks)
Možnosti doručení

Kapalina pH mínus. Kapalina na snižování pH na bázi anorganické kyseliny. Vhodné pro údržbu pH ve všech typech bazénu.


Na tento produkt se nevztahuje doprava zdarma při nákupu nad 3 000 Kč.

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH MINUS. pH minus je kapalina pro snižování pH bazénové vody.


DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

  • Pro vodu s běžnou alkalitou sníží 30 ml kapaliny v 1 m3 vody pH o 1. Tato hodnota je průměrná a může se lišit.
  • Při používání pro dávkování s automaty ASIN Aqua se řiďte vždy příslušným návodem.
  • Pro správné dávkování přípravku pH použijte zařízení ASIN Aqua.
  • Pro bezchlorový přípravek OXYPURE je doporučený rozsah pH vody v bazénu 6,4 – 7,6.
  • Pro chlorový přípravek CHLORPURE je doporučené pH vody v bazénu 7,0.

UPOZORNĚNÍ: Kyselinu při ředění vždy lijte do vody! POZOR! Neředit vodou – prudce se zahřívá a vystřikuje! NEBEZPEČÍ: Kyselina sírová 19%, indexové číslo 016-020-00-8. H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. ÚČINNÉ LÁTKY: Kyselina sírová 19%


FORMA

Čirá kapalina


SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vyčištění lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

SHOWROOM BRNO

Přijďte se k nám podívat na náš showroom v Brně! Prozkoumáte naše nabídky BAZÉNŮ, VÍŘIVEK, SAUN A DESIGNOVÝCH OHNIŠT a nezávazně se poradíte s našimi odborníky. Naleznete nás na adrese: Karásek 1g, 621 00, Brno. Bližší údaje a mapu kudy k nám naleznete v kolonce Kontakt

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: