Vážení zákazníci, jsme Vám k dispozici v Po-Pá 8-16h na telefonním čísle: +420 737 561 580. Montujeme a servisujeme VŠECHNY produkty na e-shopu!

pH mínus 5L Aseko

Kód: AK12131
Neohodnoceno
Značka: Aseko
315 Kč 260,33 Kč bez DPH
SKLADEM (6 ks)
Možnosti doručení
Kapalina na snižování pH na bázi anorganické kyseliny. Vhodná pro údržbu pH ve všech typech bazénu

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH MINUS. pH minus je kapalina pro snižování pH bazénové vody.


DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

  • Pro vodu s běžnou alkalitou sníží 30 ml kapaliny v 1 m3 vody pH o 1. Tato hodnota je průměrná a může se lišit.
  • Při používání pro dávkování s automaty ASIN Aqua se řiďte vždy příslušným návodem.
  • Pro správné dávkování přípravku pH použijte zařízení ASIN Aqua.
  • Pro bezchlorový přípravek OXYPURE je doporučený rozsah pH vody v bazénu 6,4 – 7,6.
  • Pro chlorový přípravek CHLORPURE je doporučené pH vody v bazénu 7,0.

UPOZORNĚNÍ: Kyselinu při ředění vždy lijte do vody! POZOR! Neředit vodou – prudce se zahřívá a vystřikuje! NEBEZPEČÍ: Kyselina sírová 19%, indexové číslo 016-020-00-8. H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.


ÚČINNÉ LÁTKY

Kyselina sírová 19%


FORMA

Čirá kapalina


SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vyčištění lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: