Vážení zákazníci, jsme Vám k dispozici v Po-Pá 8-16h na telefonním čísle: +420 777 858 271. Montujeme a servisujeme VŠECHNY produkty na e-shopu!

OXY Pure 20L Aseko

Kód: AK13038
Zpoplatněná doprava - ADR
Neohodnoceno
Značka: Pooltechnika
1 093 Kč 903,31 Kč bez DPH
SKLADEM (15 ks)
Možnosti doručení

Přípravek pro oxidaci a likvidaci organických zbytků v bazénové vodě. Přípravek zajistí okysličení bazénové vody. OXYPURE se rozpadá na kyslík a vodu beze zbytku, nezatěžuje bazénovou vodu zápachem!


Na tento produkt se nevztahuje doprava zdarma při nákupu nad 3 000 Kč.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OXY PURE OXY PURE je ideální pro použití v bazénech a lázních. Má silný oxidační účinek a revitalizuje vodu. OXYPURE se rozpadá na kyslík a vodu beze zbytku, nezatěžuje bazénovou vodu zápachem!


POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Pro správné dávkování přípravku OXYPURE použijte zařízení ASIN Aqua.

  • Počáteční dávka: 100 ml na 1m3
  • Udržovací dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za den
  • Optimální koncentrace: 30 – 60 mg/litr (ppm), pro test použijte OX tester pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,4 až 7,6. OXY pure není kompatibilní s chlorem.

NEBEZPEČÍ - Peroxid vodíku 11,9%, indexové číslo 008-003-00-9 H272 – Může zesílit požár; oxidant. H318 – Způsobuje vážné poškození očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. P280 – Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.


ÚČINNÉ LÁTKY

Peroxid vodíku 11,9%, indexové číslo 008-003-00-9, CAS 7722-84-1


FORMA

Čistá kapalina


ÚČEL POUŽITÍ

Okysličovadlo bazénové vody


SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě max. 25 °C, nejnižší přípustná skladovací teplota je -10°C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Chránit před přímým slunečním světlem. Nádoby musí být uzavřeny tak, aby byl umožněn únik vnitřního tlaku. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: