Vážení zákazníci, jsme Vám k dispozici v Po-Pá 8-16h na telefonním čísle: +420 737 561 580. Montujeme a servisujeme VŠECHNY produkty na e-shopu!

H2O 60 Pack

Kód: H700000
Neohodnoceno
Značka: H2O Cool
1 941 Kč –25 %
H2O 60 Pack
1 941 Kč –25 % 1 449 Kč 1 197,52 Kč bez DPH
SKLADEM (3 ks)
Možnosti doručení

Sada k dezinfekci bazénové vody.


Balení obsahuje:

 • 2 x H2O POOL 1 l (bezchlorová dezinfekce)
 • 1 x H2O OXI 1,8 kg (bezchlorový oxidační přípravek)
 • 1 x H2O FLOCK 0,25 l (bezchlorový pomylerový vločkovač)
 • 1 X H2O pH minus 1,4 kg (bezchlórový přípravek na úpravu pH vody)
 • 1 x H2O BASIC pH testr (testr na měření pH)
 • odměrka a návod

Detailní informace

Detailní popis produktu

H2O 60 Pack slouží k dezinfekci vody.


BALENÍ OBSAHUJE

 • 2 x H2O POOL 1 l (bezchlorová dezinfekce)
 • 1 x H2O OXI 1,8 kg (bezchlorový oxidační přípravek)
 • 1 x H2O FLOCK 0,25 l (bezchlorový pomylerový vločkovač)
 • 1 X H2O pH minus 1,4 kg (bezchlórový přípravek na úpravu pH vody)
 • 1 x H2O BASIC pH testr (testr na měření pH)
 • odměrka a návod

POUŽITÍ

 • Sada je určená pro všechny typy bazénů – venkovní i zastřešené, s filtrací i bez filtrace.

Bezpečnost a první pomoc: NEBEZPEČÍ H302 Zdraví škodlivý při požití.H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. EUH208


ÚČINNÉ LÁTKY

 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: